Arendal

2020-10-29 Swecem levererar material till ny hamnterminal i Göteborg

Vi är i full gång med att leverera material för att stärka upp muddermassa som utgör grunden på ett helt nytt terminalområde på 22 hektar i Göteborgs hamn.

 

Den nya hamnterminalen i Arendal i Göteborgs hamn beräknas stå klart i september 2021 och kommer motsvara en yta på cirka 30 fotbollsplaner. Peab är i full gång med att transportera 250 000 m3 muddermassor från intilliggande farleder som kommer utgöra grunden till terminalen, som ska stärkas upp och stabiliseras med hjälp av bindemedel från Swecem. Det kommer att gå åt 150 kg bindemedel/m3, vilket motsvarar 19 500 ton slagg och 29 300 ton cement.

 

– Projektets produktionstakt gör att vi med hjälp av BulkTEAM kommer leverera upp till 540 ton slagg och cement per dygn från mitten av september till slutet på januari, med undantag från två veckors juluppehåll, säger Ludwig Zetterström, VD på Swecem.

 

Upplägget innebär att en stor del av materialet är i rörelse, vilket sätter kommunikationen på prov, där alla inblandade behöver ha en tät dialog om vilket material som är var och vart det ska. För att säkerställa tillgången i den höga produktionstakten använder Swecem bindemedel från olika ställen. Slaggen kommer från vår terminal i Helsingborg och cementen kommer från Cementas fabrik i Skövde.

 

– Vi är stolta över att kunna vara med och bidra till en hållbar expansion av Göteborgs hamn, där muddermassornas föroreningar kapslas in med hjälp av våra bindemedel genom Peabs egenutvecklade teknik ProSol. Slagget är en biprodukt från stålindustrin som kommer till nytta och minskar användandet av nya material, säger Ludwig Zetterström.

 

För ytterligare information, kontakta:

Ludwig Zetterström, VD Swecem, 0733-84 76 58

Laboratorium

I samband med att Swecem etablerar en ny fabrik för produktion av MERIT kommer även en laboratorieverksamhet att byggas upp. Laboratoriet kommer att svara för produktionskontrollen och även utgöra ett stöd för Swerock:s betongproduktion kopplat till nya produkten. Swecem har nyligen förstärkt laboratorieverksamheten med en nyanställning. Malin H...

Produktionsanläggning

Swecems egen produktionsanläggning för GGBS i Oxelösund tas i drift under hösten 2020 och kommer att omvandla slagg från SSABs råjärnstillverkning till den egna produkten MERIT.

Terminaler

Inom Swecem finns tre terminaler för bindemedel; Helsingborg, Koverhar(Finland) och Oxelösund. En fjärde håller på att etableras i Skellefteå och beräknas vara i drift maj 2021. Med terminalen i Skellefteå blir vi rikstäckande i Sverige.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.