2019-01-25. Första leveransen från terminalen i Oxelösund är gjord. 43 ton till Swerocks fabrik i Kungsängen. Lastningskapaciteten är ca 3 ton/minut.

Leverans 1 hemsida.PNG

2019-01-02

På årets första dag ankom Swecems jungfruleverans med slagg från Frankrike och snart kan kunder i Stockholm och Mälardalen få miljöcement levererad.

Swecem etablerar en ny terminal för GGBFS i Oxelösund. Den beräknas vara i full gång under kvartal 1, 2019. Första leveransen av slagg kom från vår leverantör ECOCEM i Dunkirk, Frankrike.

Vi kan med glädje konstatera att detta projekt löpt helt enligt satta tids- och kostnadsramar. Stort tack till vår projektledare Thomas Andersson som gjort ett bra arbete med att upphandla och koordinera alla inblandade parter till projektet. Vår leverantör Bulkteknik är nu i full gång med att färdigställa utlastningen så att vi kan börja levererar miljöcement till våra kunder i Stockholm-Mälardalen så snart som möjligt, säger Ludwig Zetterström, VD Swecem AB.

Terminalen Oxelösund5.PNG

Terminalen planeras att öppnas för utleveranser av slagg i slutet av januari 2019.

//

Swecem är ett dotterbolag till Swerock inom Peab-koncernen som importerar cement och alternativa bindemedel inom betongbranchen. I Helsingborg finns en terminal för GGBFS och i Koverhar i södra Finland finns Swecems terminal för cement.
 
Senaste etableringen är en anläggning för GGBFS i Oxelösund som kommer förse kunder i Stockholm och Mälardalen med material.

www.peab.se

www.swerock.se

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.