Swecem stärker kundorganisationen

I takt med att Swecems verksamhet växer skapar vi nu en mer tajt och kundinriktad organisation. Joakim Elmblad utses till försäljningschef med ansvar för försäljning och distribution. Joakim har tillsvidare sin roll parallellt med sina tidigare uppdrag som Controller i Swecem, Peab Bildrift och Lambertsson kran. Olov Zakrisson, produktionschef i Swecem, får ett utökat ansvar för produktion och kvalitet genom att labbverksamheten organiseras under honom. Även den legotillverkning som sker hos Trollhättan mineral kommer att styras genom Olovs försorg. Organisationsförändringen gäller från 1 juni 2021.

2021-04-19 Vi välkomnar Jeanette Stemne till Swecem.

Jeanette är laboratoriechef med placeringsort i Oxelösund.

Jeanette har närmare 20 års arbetsbakgrund på SSAB Merox i Oxelösund i olika roller.
Huvudsakligen arbetade hon med utveckling av metallurgiska slagger och övriga biprodukter för användning i olika applikationer internt såväl som externt, t ex ballast, bindemedel och briketter. Arbetet omfattade även kvalitet, certifiering och regelverksfrågor.
Jeanette har även arbetat inom läkemedelsindustrin med validering, kvalitet och laborativa tester. 

Swecem AB är ett dotterbolag till Swerock inom Peab-koncernen. Företaget etablerades 2013 med en importterminal av cement och flygaska i Helsingborg.

2017 etablerades en cementterminal i Koverhar i södra Finland. Från Koverhar kan Swecem förse Swerock Oy med material i hela Finland, från Åbo i väst, Helsingfors i syd, till Vasa i norr.

2018 upphörde importen av flygaska till Helsingborg och istället började GGBS (slagg) importeras.

2019 etablerades en GGBS-terminal i Oxelösund.

Hösten 2020 köps varumärket MERIT från SSAB som ska produceras i egen produktionsanläggning i Oxelösund. Råmaterialet kommer från SSAB som finns inom samma hamnområde. Produktionen startade maj 2021.

Under sommaren 2021 etablerades en terminal för Merit i Skellefteå. Materialet kommer fraktas upp med båt från produktionsanläggningen i Oxelösund.

 

 

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.