//2020-03-03 Medarbetare sökes till anläggningen i Oxelösund

Se annons här. Välkommen med din ansökan//

2019-04-02// Peab och SSAB tar gemensamt steg mot klimatförbättrad betong.

Peabs dotterbolag Swecem investerar drygt 100 MSEK i en ny fabrik i Oxelösund i en satsning på råvara till klimatförbättrad betong. För detta beviljas Swecem stöd från Naturvårdsverket.

I ett samarbete med SSAB tas restprodukter från den lokala stålproduktionen tillvara och omvandlas till slagg som i mald form ersätter delar av cement vid betongproduktion. Med denna satsning bidrar Peab till att samhällets koldioxidbelastning minskar med 50 000 ton årligen. Det motsvarar över en halv miljon bilresor mellan Göteborg och Stockholm. Naturvårdsverket har valt att stötta denna viktiga klimatsatsning.

Betong är en av vår tids mest använda konstruktionsmaterial och en stor och viktig del i byggbranschen. Vid tillverkning av betong används cement som bindemedel. När man tillverkar cement frigörs koldioxid. Koldioxidutsläpp är en av våra största klimatutmaningar idag. Peabs mål är att vara klimatneutralt 2045 och då krävs det att dagens betong utvecklas.

Att ersätta cement med mald granulerad masugnsslagg är en välbeprövad metod i Europa för att minska betongens klimatavtryck. Genom att använda egenproducerad slagg med restprodukter från SSABs lokala produktion blir processen dessutom mer resurseffektiv. I produktionen av slaggprodukter kommer grön el och bioolja att användas.

– Detta är ett tydligt exempel på hur innovativ produktutveckling inom Peab kan bidra till en minskad klimatpåverkan på vårt samhälle. Klimatfrågan är global, men vi måste agera lokalt och det gör vi bäst tillsammans. Att två stora företag som Peab och SSAB hittar gemensamma lösningar på ett problem är ett bra exempel på hur vi inom näringslivet tar vår del av ansvaret, säger Håkan Wifvesson, biträdande affärsområdeschef Peab.

– Det här är helt i linje med SSABs klimatsträvan. Vi vill bidra på alla sätt vi kan, och tycker det är fantastiskt bra att slagg från oss kan bidra till att minska koldioxidutsläppen i världen. Samtidigt fortsätter vi själva vår resa mot fossilfri ståltillverkning, och redan 2025 kommer vi i Oxelösund att ha ställt om produktionen, säger Jacob Sandberg, platschef på SSAB i Oxelösund.

Planen är att byggnationen av fabriken i Oxelösund påbörjas under 2019 för att vara i drift redan 2020.

https://swecem.se/
 
https://swerock.se/

Här kan ni läsa pressmeddelandet som gick ut 2019-04-02

2019-01-25.
Första leveransen från terminalen i Oxelösund är gjord. 43 ton till Swerocks fabrik i Kungsängen. Lastningskapaciteten är ca 3 ton/minut.

Leverans 1 hemsida.PNG

2019-01-02

På årets första dag ankom Swecems jungfruleverans med slagg från Frankrike och snart kan kunder i Stockholm och Mälardalen få miljöcement levererad.

Swecem etablerar en ny terminal för GGBFS i Oxelösund. Den beräknas vara i full gång under kvartal 1, 2019. Första leveransen av slagg kom från vår leverantör ECOCEM i Dunkirk, Frankrike.

Vi kan med glädje konstatera att detta projekt löpt helt enligt satta tids- och kostnadsramar. Stort tack till vår projektledare Thomas Andersson som gjort ett bra arbete med att upphandla och koordinera alla inblandade parter till projektet. Vår leverantör Bulkteknik är nu i full gång med att färdigställa utlastningen så att vi kan börja levererar miljöcement till våra kunder i Stockholm-Mälardalen så snart som möjligt, säger Ludwig Zetterström, VD Swecem AB.

Terminalen Oxelösund5.PNG

Terminalen planeras att öppnas för utleveranser av slagg i slutet av januari 2019.

//

Swecem är ett dotterbolag till Swerock inom Peab-koncernen som importerar cement och alternativa bindemedel inom betongbranchen. I Helsingborg finns en terminal för GGBFS och i Koverhar i södra Finland finns Swecems terminal för cement.
 
Senaste etableringen är en anläggning för GGBFS i Oxelösund som kommer förse kunder i Stockholm och Mälardalen med material.

www.peab.se

www.swerock.se

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.