Första leveransen av Merit enligt EPCC-konceptet

28 april levererades första lasset av vår egenproducerade Merit till Swerocks fabrik i Länna. Merit kan nu levereras enligt EPCC-konceptet vilket innebär att betongtillverkaren själv kan kombinera Merit med ett cement i en egen bindemedelskombination som då jämställs med ett motsvarande cement som om det kom från cementtillverkaren. EPCC-konceptet ger betongtillverkaren möjligheten att skräddarsy sin betong till kunden utan att vara låst av ett visst cement. För mer information kontakta Henry Flisell +46 722 15 33 70

 

utlastning Merit 2021-04-28..jpg

2021-04-28. Första leveransen av Merit på väg till Swerock Länna.

2021-05-12. Vi söker nya kollegor till Oxelösund, läs mer här

 

2021-04-19 Vi välkomnar Jeanette Stemne till Swecem.

Jeanette är laboratoriechef med placeringsort i Oxelösund.

Jeanette har närmare 20 års arbetsbakgrund på SSAB Merox i Oxelösund i olika roller.
Huvudsakligen arbetade hon med utveckling av metallurgiska slagger och övriga biprodukter för användning i olika applikationer internt såväl som externt, t ex ballast, bindemedel och briketter. Arbetet omfattade även kvalitet, certifiering och regelverksfrågor.
Jeanette har även arbetat inom läkemedelsindustrin med validering, kvalitet och laborativa tester. 

Jeanette kommer ingå i ledningsgruppen och rapportera till VD.

Swecem AB är ett dotterbolag till Swerock inom Peab-koncernen. Företaget etablerades 2013 med en importterminal av cement och flygaska i Helsingborg.

2017 etablerades en cementterminal i Koverhar i södra Finland. Från Koverhar kan Swecem förse Swerock Oy med material i hela Finland, från Åbo i väst, Helsingfors i syd, till Vasa i norr.

2018 upphörde importen av flygaska till Helsingborg och istället började GGBS (slagg) importeras.

2019 etablerades en GGBS-terminal i Oxelösund.

Hösten 2020 köps varumärket MERIT från SSAB som ska produceras i egen produktionsanläggning i Oxelösund. Råmaterialet kommer från SSAB som finns inom samma hamnområde.Produktion planeras starta under kvartal 1 2021.

Under sommaren 2021 kommer ytterligare en MERIT-terminal etableras i Skellefteå.

 

 

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.