Terminaler

Inom Swecem finns tre terminaler för bindemedel; Helsingborg, Koverhar(Finland) och Oxelösund. En fjärde håller på att etableras i Skellefteå och beräknas vara i drift sommaren 2021.

Från och med januari 2021 kommer Swecem även ha en lagringssilo för Merit i Trollhättan, läs pressmeddelande här

//2021-04-30

Bild från bygget i Skellefteå. Arbetet fortgår enligt plan och terminalen beräknas vara i drift 1 juli 2021.

 

//2020-11-26

Terminalen som byggs i Skellefteå kommer lagra Merit, en biprodukt från stålindustrin som ersätter cement vid produktion av ECO-Betongvilket minskar koldioxidutdläppen markant jämfört med konventionell betong.

För detta ger Naturvårdsverket Swecem ett investeringsstöd via ”Klimatklivet” med 40 procent av den totala investeringen på 30 Mkr. Den nya terminalen, som utgörs av en silo på 5 000 kubikmeter samt en utlastningshall för bulkbilar, beräknas stå färdig sommaren 2021. 

– Vår nya terminal i Skellefteå ökar möjligheten för lokala betongproducenter att tillverka betong med lägre klimatpåverkan. Eftersom det är något som slutkunderna efterfrågar idag stärker det deras konkurrenskraft, säger Ludwig Zetterström, VD Swecem.

 

Att tillverka betong med biprodukter från stålindustrin är väl beprövat internationellt och ger förutom lägre miljöpåverkan, många tekniska fördelar. ECO-Betong är till exempel tätare och mer motståndskraftig mot skadliga ämnen, vilket gör den lämplig i konstruktioner för avloppsvatten. Den har även hög sulfatresistens, som gör den passande i salt eller bräckt vatten. Värmeutvecklingen är också lägre, vilket ger minskad risk för termiska sprickor. Dessutom ger ECO-Betong en ljusare färg som minskar behov av belysning i exempelvis tunnlar. 

 

– Vår vision och målsättning är att det om tio år ska finnas helt klimatneutral betong på den svenska marknaden samt att all betong i Sverige ska vara klimatneutral år 2045. Genom att använda slagg från stålproduktion i samband med betongtillverkning bidrar vi även till minskat brytande av kalksten vilket har en miljöaspekt, säger Ludwig Zetterström.

Projektet med den nya terminalen i Skellefteå involverar Skellefteå Kommun, Port of Skellefteå samt ett flertal verksamheter inom Peabkoncernen.//

 

Karta över våra terminaler/lagringsställen:

terminalkarta, hemsidan.png

Vägbeskrivning till våra terminaler/lagringsställen:

Helsingborg

Koverhar

Oxelösund

Skellefteå

Trollhättan

Henrik Palmkvist

Logistikchef

Telefon: +46 733 84 84 88
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.