Merit

Merit kan levereras enligt EPCC-konceptet vilket innebär att betongtillverkaren själv kan kombinera Merit med cementsorten Velox Slite i en egen bindemedelskombination som då jämställs med ett motsvarande cement som om det kom från cementtillverkaren. EPCC-konceptet ger betongtillverkaren möjligheten att skräddarsy sin betong till kunden utan att vara låst av ett visst cement.

Swecem tillverkar bindemedel för betongtillverkning, där råvaran är en biprodukt från råjärnstillverkning som kan ersätta den klimatbelastande cementen. Bindemedlet kommer att säljas under varumärket ”Merit”, som tidigare har använts av SSAB för samma typ av produkt. Tillverkningen kommer att ske vid Swecems produktionsanläggning i Oxelösund.

Genom att använda Merit uppnås en påtagligt lägre klimatpåverkan samt en mer lättarbetad betong som får en längre livslängd och är mer motståndskraftig mot skadliga ämnen.

– Att ersätta cement är både bättre för miljön och ger många tekniska fördelar. Ett tydligt varumärke gör produkten mer känd hos bransch och allmänhet, säger Henry Flisell, teknisk chef vid Swecem.

Swecem, ett dotterbolag till Swerock inom Peabkoncernen, startar inom kort produktionen av Merit i den egna produktionsanläggningen i Oxelösund. Råmaterialet är en slagg från SSAB som bedriver verksamhet inom samma hamnområde.

– Vi siktar på att vara i full drift under det första kvartalet 2021, säger Henry Flisell.

För varje ton producerad cement genereras 700–900 kilo koldioxid. Motsvarande mängd för varje ton producerad Merit är 20–40 kilo koldioxid.

– Det är en enorm skillnad och visar svart på vitt vilket kraftfullt alternativ vi har här, säger Henry Flisell.

Även de tekniska fördelarna med Merit är betydande, särskilt i tuffa miljöer. Det handlar om ökad syratålighet, minskad värmeutveckling och minskad kloridinträngning genom att betongen blir tätare.

– Fördelarna är särskilt viktiga vid marina konstruktioner som broar där man kan få problem med temperaturskillnader och sprickbildning. Med Merit kan man undvika den typen av skador helt, säger Henry Flisell.

Den internationella beteckningen för materialet i Merit är GGBS, Ground granulatet blast furnace slag mald granulerad masugnsslagg.//

slagg 4.4.jpg

MERIT framställs via våtgranulering och malning av masugnsslagg från råjärnstillverkning. Produkten har hög kemisk potential som man utnyttjar genom att använda det som bindemedel vid bl.a. betongtillverkning eller annan produktion där cement ingår och där cementet delvis kan ersättas med MERIT. Internationella nomenklaturen på dessa produkter är GGBS (Ground Granulated Blast furnace Slag).

Produkten är CE-märkt enligt SS EN 15167-1.

När MERIT används som bindemedel skapas andra egenskaper på betongen så som, förbättrad reologi, vattenbehovet blir något lägre, minskad värmeutveckling, bättre motstånd mot kemisk påverkan etc

Betong

Betong är ett hållbart material med lång livslängd. Betong är som skogen, den binder koldioxid under hela sin livslängd – upp till hälften av den koldioxid som avges vid cementtillverkningen.

Näst efter olja är betong, de volymmässigt störst hanterade produkterna i världen. Genom att blanda in alternativa bindemedel som MERIT kan betongen göras miljövänligare och mer kostnadseffektiv.

En generell jämförelse av en betong med MERIT kontra en betong med enbart Portlandcement ger följande skillnader:

  • Användning av MERIT, som är ett hydrauliskt bindemedel, möjliggör en reduktion av mängden Portland Cement i betongen, vilket i sin tur har stor inverkan på koldioxidutsläppen då mindre energi går åt vid framtagning av MERIT än Portland Cement.

  • MERIT har även en inverkan på betongens egenskaper, såsom minskad värmeutveckling och bättre pumpbarhet.

  • Betong som innehåller MERIT har även visat sig mer hållbar gällande motståndskraft mot olika kemiska reaktioner. Betongen får också en ljusare yta och mindre kalkutfällning.   

Henry Flisell

Teknisk chef

Jeanette Stemne

Laboratoriechef

Telefon: +46 725 33 39 18

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar. 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.