MERIT

I produktionsanläggningen i Oxelösund som beräknas stå klar under hösten 2020 kommer Swecem framställa sin egenmalda granulerade masugnsslagg med produktnamnet MERIT.

slagg 4.4.jpg

MERIT framställs via våtgranulering och malning av masugnsslagg från råjärnstillverkning. Produkten har hög kemisk potential som man utnyttjar genom att använda det som bindemedel vid bl.a. betongtillverkning eller annan produktion där cement ingår och där cementet delvis kan ersättas med MERIT. Internationella nomenklaturen på dessa produkter är GGBS (Ground Granulated Blast furnace Slag).

Produkten är CE-märkt enligt SS EN 15167-1 och -2.

När MERIT används som bindemedel skapas andra egenskaper på betongen så som, förbättrad reologi, vattenbehovet blir något lägre, minskad värmeutveckling, bättre motstånd mot kemisk påverkan etc

Betong

Betong är ett hållbart material med lång livslängd. Betong är som skogen, den binder koldioxid under hela sin livslängd – upp till hälften av den koldioxid som avges vid cementtillverkningen.

Näst efter olja är betong, de volymmässigt störst hanterade produkterna i världen. Genom att blanda in alternativa bindemedel som MERIT kan betongen göras miljövänligare och mer kostnadseffektiv.

En generell jämförelse av en betong med MERIT kontra en betong med enbart Portlandcement ger följande skillnader:

  • Användning av MERIT, som är ett hydrauliskt bindemedel, möjliggör en reduktion av mängden Portland Cement i betongen, vilket i sin tur har stor inverkan på koldioxidutsläppen då mindre energi går åt vid framtagning av MERIT än Portland Cement.

  • MERIT har även en inverkan på betongens egenskaper, såsom minskad värmeutveckling och bättre pumpbarhet.

  • Betong som innehåller MERIT har även visat sig mer hållbar gällande motståndskraft mot olika kemiska reaktioner. Betongen får också en ljusare yta och mindre kalkutfällning.   

Henry Flisell

Teknisk chef

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.