Flygaska

Flygaskan hjälper dig till en mer miljövänlig och byggekonomisk slutprodukt

Flygaska är en restprodukt från kolkraftsindustrin som visar goda egenskaper inom betongtillverkningen som en ersättare till cement. Tillverkning av ett ton cement genererar 700-800 kilo CO2. Tack vare att flygaskan är en restprodukt betyder det att den inte har någon CO2-belastning.

Enligt den aktuella svenska standarden SS137003:2015 kan upp till 35 % av cement ersättas med flygaska vilket innebär en reducerad miljöpåverkan. 

Swecems flygaska är CE-märkt av Emineral A/S och innehåller mindre än 5% organiskt material. 

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att ta del av vår fortlöpande provning här:  Provtagning flygaska

Nedan kan du även hämta hem vårt produkt- och säkerhetsdatablad;

Säkerhetsdatablad

Produktblad

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.