GGBFS

Från och med 2018-04-01 finns GGBFS(slagg) tillgängligt i Helsingborg

GGBFS (Ground granulated blast-furnace slag) bildas genom att kyla ner smält järnslagg (en restprodukt vid järn och ståltillverkning) från en masugn, i vatten eller ånga för att framställa en glasaktig granulär produkt som sedan torkas och males i ett fint pulver.

Pulvret har visat goda egenskaper för framställning av betong och kan ersätta viss del Portland cement.

Säkerhetsdatablad

Declaration of product

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.