GGBFS

Från och med 2018-04-01 finns GGBFS(slagg) tillgängligt i Helsingborg

slagg 4.4.jpgGGBFS (Ground granulated blast-furnace slag) bildas genom att kyla ner smält järnslagg (en restprodukt vid järn och ståltillverkning) från en masugn, i vatten eller ånga för att framställa en glasaktig granulär produkt som sedan torkas och mals till ett fint pulver.

Pulvret har visat goda egenskaper för framställning av betong och kan ersätta viss del Portland cement. Då det är en biprodukt har GGBFS ingen koldioxid-påverkan

 

Henry Flisell

Teknisk chef

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.