Cement

Från Koverhar levereras en ren Portlandcement. Det är en CEM I 42,5 R som importeras från Akmenés i Litauen. I Finland säljs den under namnen Swecem Super Rapid.

Säkerhetsdatablad

Produktblad