Cement

Från Koverhar levereras en ren Portlandcement.  Det är en CEM I 42,5 R och importeras från Arkmenés i Litauen.

 

Säkerhetsdatablad

Produktblad