Monostab

Monostab är en blandningsprodukt av Monofill och cement som går att använda till masstabiliseringar som till exempel KC-pelare, gruvschakt och att binda farligt avfall på deponier.

Med Monostab får man ett väl presterande bindemedel som har snabbare reaktivitetstid än Monofill men bibehåller de kemiska egenskaper som Monofill har. Monostab har ett lågt koldioxid avtryck och kan levereras på storsäck eller bulk.

Monofill kommer från GBS, Granulerad masugnsslagg. Läs mer om Monofill här.

Monostab:

  • minskar förbränningsvärme vilken resulterar i mindre termiska sprickor.
  • förbättrad bearbetning och reologi i betong.
  • ger bättre sulfatresistens.
  • skapar högre motståndskraft mot ASR.
  • immobiliserar många tungmetaller vid stabilisering av förorenade jordar/slam.
  • har en snabb reaktivitetstid.

Monostab_Ordbild_Rityta 1.jpg

 

 

Kontakt

Eddie Vulkan

Säljare

Telefon: +46 72-533 47 07