Capsulit

Capsulit är en blandning med bentonit och stenmjöl som blandas i vår fabrik i Trollhättan. Bentonitblandadstenmjöl innehåller endast naturliga råvaror och mineraler. Inga andra tillsatser används.

Capsulit är ett levande membran som följer markens geologi och bildar en tät skorpa. Capsulit blandas i en processtyrd planblandare med blandningssensorer vilket garanterar en homogen blandning.

Vid leverans garanterar vi produktens sammansättning och fukthalt för optimal kompaktering för att upp nå föreskriven och önskad permeabilitet vid användning.

Varje producerad enhet har ett dokumenterat blandningsförhållande och fukthalt för att skapa en spårbarhet av produktens kvalitet. Varje säck som tillverkas får ett unikt batch nummer vilket gör att man kan spåra säcken. Capsulit levereras i fukttäta förpackningar på 1 ton. Vår Capsulit kan även levereras i lösvikt vid stora volymer.

Exempel på användningsområden för Capsulit

  • Strömningsavskärandefyllning för rörgravar
  • Geologisk barriär vid botten- och topptätning av deponier.
  • Vertikala tätskärmar för att avskilja förorenad mark.
  • Invallning av dammar.
  • Invallning av petroleumtankar.

Kontakt

Eddie Vulkan

Säljare

Telefon: 072-533 47 07