Merit

I fabriken i Oxelösund som beräknas stå klar i augusti 2020 kommer Swecem framställa sin egenmalda granulerade masugnsslagg med produktnamnet Merit.

slagg 4.4.jpgMerit bildas genom att kyla ner smält järnslagg (en restprodukt vid järn och ståltillverkning) från en masugn, i vatten eller ånga för att framställa en glasaktig granulär produkt som sedan torkas och mals till ett fint pulver.

Pulvret har visat goda egenskaper för framställning av betong och kan ersätta viss del Portland cement.

Betong

Betong är ett hållbart material med lång livslängd. Än idag finns det betongbyggnader kvar från romartiden. Betong är som skogen, den binder koldioxid under hela sin livslängd – upp till hälften av den koldioxid som avges vid cementtillverkningen.

Näst efter olja är betong, de volymmässigt störst hanterade produkterna i världen. Genom att blanda in alternativa bindemedel som Merit kan betongen göras miljövänligare och mer kostnadseffektiv.

En generell jämförelse av en betong med Merit kontra en betong med enbart Portlandcement ger följande skillnader:

  • Användning av Merit, som är ett hydrauliskt bindemedel, möjliggör en reduktion av mängden Portland Cement i betongen, vilket i sin tur har stor inverkan på koldioxidutsläppen då mindre energi går åt vid framtagning av Merit än Portland Cement.

  • Merit har även en inverkan på betongens egenskaper, såsom minskad värmeutveckling och bättre pumpbarhet.

  • Betong som innehåller Merit har även visat sig mer hållbar gällande motståndskraft mot olika kemiska reaktioner. Betongen får också en ljusare yta och mindre kalkutfällning.   

Henry Flisell

Teknisk chef

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.