Betong

Betong är ett hållbart material med lång livslängd. Än idag finns det betongbyggnader kvar från romartiden. Betong är som skogen, den binder koldioxid under hela sin livslängd – upp till hälften av den koldioxid som avges vid cementtillverkningen.

Näst efter olja är betong, de volymmässigt störst hanterade produkterna i världen. Genom att blanda in alternativa bindemedel som GGBFS(slagg) kan betongen göras miljövänligare och mer kostnadseffektiv.

En generell jämförelse av en betong med GGBFS kontra en betong med enbart Portlandcement ger följande skillnader:

  • Användning av GGBFS, som är ett hydrauliskt bindemedel, möjliggör en reduktion av mängden Portland Cement i betongen, vilket i sin tur har stor inverkan på koldioxidutsläppen då mindre energi går åt vid framtagning av GGBFS än Portland Cement.

  • GGBFS har även en inverkan på betongens egenskaper, såsom minskad värmeutveckling och bättre pumpbarhet.

  • Betong som innehåller GGBFS har även visat sig mer hållbar gällande motståndskraft mot olika kemiska reaktioner. Betong med GGBFS ger också en ljusare yta och mindre kalkutfällning.   

     

Tillämpning av konceptet likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer (EPCC)

Principen för EPCC är att genom provtagning säkerställa att ett visst tillsatsmaterial, exempelvis vår GGBFS, och ett visst cement uppfyller de krav för den valda bindemedelskombinationen som fastställts enligt den svenska standarden SS137003:2015 Bilaga O. På så vis blir k-värdet för den provade bindemedelskombinationen lika med 1. Kunden får därmed ersätta cementen med viss procent GGBFS beroende på exponeringsklass.

En försäkran om likvärdighet för bindemedelkombinationer delas ut av Swecem AB till de betongtillverkare som använder sig av den, av Swecem, framtagna bindemedelskombinationen. 

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.